Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Diverse > Brugervejledning til udsagn Login

Brugervejledning til udsagns menuen

Denne brugervejledning er til udsagns menuen. Udsagns menuen kan kun bruges hvis du har foretaget login til denne web site.

Udsagn

Denne web site indeholder en stor række udsagn. Udsagnene er lavet således at de er dækkende for hvad ITIL (og andre good practice rammeværker) mener skal være indholdet af en proces. Bemærk at sproget i udsagnene er taget fra ITIL® så et vist kendskab, f.eks. på foundation niveau, er nødvendigt.

Hvert udsagn har følgende egenskaber:

 • Det tilhører én proces
 • Er på et niveau af tre mulige: 
  1. øverste niveau - de overordnede udsagn,
  2. mellemste niveau - de almindelige udsagn
  3. detaljeret niveau - meget detaljere udsagn 
 • Er en type:
  Output  - Output fra processen som en proces eksterne kunde skal have
  Rapportering  - Rapportering og QA - herunder resultatet af effektivitets og resultat mål
  Viden  - Opsamlig af viden internt i processen (til brug i andre proces aktiviteter)
  Aktiviteter  - Aktiviteter som bliver udført som en del af processen
 • Tilhører et/flere rammeværk af fire mulige: 
  1. ITIL®
  2. ISO 20000
  3. DS 484
  4. PRINCE2®

For hvert udsagn er der følgende svarmuligheder:

 • Helt enig (85-100% opfyldelse af udsagnet)
 • Næsten enig (50-85% opfyldelse af udsagnet)
 • Lidt enig (15-50% opfyldelse af udsagnet)
 • Helt uenig (0-15% opfyldelse af udsagnet)
 • Ved ikke (svares kun hvis graden af opfyldelse ikke kan estimeres)
 • Ikke relevant (hvis udsagnet ligger uden for selvevalueringens omfang/scope)

Opdeling af siden

Udsagns menuen er delt i to:

 1. Til venstre finder du en oversigt over alle processerne. Her kan vælges hvilken proces der skal vises i højre side. I bunden, under proces listen, finder du forskellige muligheder for valg af hvilke udsagn du ønsker vist, dette handler om hvilke niveauer af udsagn samt hvilke typer du ønsker vist. Hvis du ønsker at ændre disse valg skal du:
  1. Sætte/fjerne flueben i de tilhørende bokse
  2. Trykke på "Gem indstillinger"
  3. Vælge hvilken proces du vil se (i listen ovenfor)
 2. Til højre finder du, til at starte med, udsagnene til den valgte proces.
  Til at starte med vises udsagnene for den valgte proces med de valgte indstillinger, skemaet vil være udfyldt med dine sidst gemte svar.
  Ønsker du, efter at have rettet dine svar i nogle af udsagnene, at vende tilbage til udgangspunktet kan du trykke 'Nulstil'.
  Ønsker du at udskrive skemaet som det ser ud kan du trykke 'Udskriv'.
  Når du har udfyldt dine svar kan du gemme dem og få vist en modenhed for processen. Tryk på 'Gem' og du får:
  * En overordnet modenhed (maturity) for processen - ud fra de svar du lige har givet
  * Evt. modenheden sidst du besvarede disse spørgsmål (hvis du tidligere har været inde og gemt dine svar til disse udsagn)
  * Evt. en liste over udsagn du bør arbejde videre med
  * Evt. maturity på de enkelte typer af udsagn
  Svarene bliver gemt under dit login.
  Ønsker du herefter at se historikken i hvordan dine svar har udviklet sig fås mulighed for det. 

Modenhed (Maturity) beregning

Modenhedsberegningen foretages kun på de spørgsmål du har svaret på (dem der er svaret 'ved ikke' og 'ikke relevant' medtages IKKE).

Modenhedsberegningen på hvert udsagn foretages ud fra dit svar samt hvilken vægt udsagnet er tildelt. 

Lille eksempel:

Spørgsmål Dit svar Dit svar i tal Vægt Svar*Vægt MaxSvar(3) * Vægt
Der rapporteres (og følges op) på alle aftaler (f.eks. SLA, OLA og Kontrakter) omkring ændringer. Lidt Enig 1 4 4 12
RFCer gemmes som (ITIL) CIer i en CMDB med relation til de CIer som berøres af ændringen. Helt enig 3 2 6 6
Alle Infrastrukturændringer godkendes inden de implementeres. Helt uenig 0 5 0 15

Sum Svar*Vægt (4+6+0) 10
Sum MaxSvar*Vægt (12+6+15) 33
Maturity: 10/33*100% = 30,3%
(MaxSvar er det maximale et svar kan give, hvilket er ved "Helt enig", som er lig 3)

Planer for udvidelsen af funktionaliteten

På nuværende tidspunkt er der lavet udsagn til ISO 20000 og DS 484 standarderne samt til ITIL® processerne:

  Access Management
  Availability Management
  Capacity Management
  Change Management
  Configuration Management (and Service asset)
  Continual Service Improvement
  Evaluation
  Event Management
  Incident Management
  Information Security Management
  IT Service Continuity Management
  Knowledge Management
  Organisation - generelt
  Problem Management
  Proces Management
  Release and Deployment Management
  Request fulfilment
  Service Catalogue Management
  Service Level Management
  Service Validation and Testing
  Strategy generation
  Supplier Management
  Transition Planning and Support

Uddybende udsagn er planlagt lavet til alle processerne i følgende rækkefølge:

 1. Financial, Service Portfolio og Demand management processerne - ca. 01.04.2010 (Hermed er samtlige IT Service Management processer dækket)
 2. Projekt ledelses processer - inspireret af PRINCE2® ca. 01.05.2010
 3. Arktitektur processer - ca. 01.10.2010
 4. Herefter vil der løbende blive lavet flere udsagn (flest på niveau 3: Detaljeret niveau)

Links