Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Ydelser > Generelt Login

Zobbe Consults ydelser

Zobbe Consult optræder som sparrings partner for it afdelingerne. Dette betyder at vi ønsker at:

 • Yde hjælp til selvhjælp - holde processen på sporet uden at konsulenten udfører alt arbejdet
 • Konsulenter foretager viden overførsel til de interne medarbejdere, således at når konsulenter er gået kan medarbejderne selv overtage arbejdet
 • Konsulenten systematisere arbejdet således at det bliver udført effektivt
 • Hvis der er behov for det påtager konsulenten sig ledelsen af arbejdet, f.eks. som projekt leder
 • Konsulenten sikre sig at forandringerne bliver forankret i it organisation ved at optræde som forandrings agent (forandrings leder)

Zobbe Consult udfører generelt it management opgaver, herunder er henvisning til en række konkrete ydelser.

Forslag til videre læsning:

Denne web indeholder følgende sider om ydelser fra Zobbe Consult:

 • Evaluering - Hjælp til at foretage en vurdering af it afdelingen, hvor er afdelingens stærke/svage sider. Evalueringen bruges typisk som udgangspunkt for det videre arbejde.
 • Strategi - Hjælp til at opbygge en strategi for it afdelingen
 • Optimering - Hjælp til at systematisere arbejdet omkring optimering således at det sikres at ydelserne er rettet imod kunderne/brugerne og leverancen sker med mindst muligt forbrug af ressourcer
 • Organisation - Hjælp til at organisere it afdelingen optimalt
 • Outsourcing - Hjælp til at lave outsourcing strategi, lave udbudsmateriale/kravspecifikation og valg af outsourcing leverandør
 • Arkitektur - Hjælp til at systematisere it arkitektur arbejdet således at simplicitet og genbrug kommer i højsædet
 • IT infrastruktur, Drifts og support processer - Implementering af processer herunder understøttende værktøjer
 • Projektledelse - Lej en erfaren projektleder

    Samt hvis ikke allerede læst: