Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Procesejere > Alfabetisk proces oversigt > Organisation - generelt Login

Organisation - generelt

Introduktion

Enhver organisation har af og til behov for tilpasninger.
Bemærk at vi som mennesker har en vis modvilje mod ændringer - specielt hvis vi ikke kan se et formål med dem.
Den her beskrevne proces er en organisations forandrings proces (andre organisations processer er ikke beskrevet)

Input

Information som er input til denne proces skal primært bruges til at analysere den nuværende situation og til at identificere de fremtidige behov til organisationen

  • Kravene til den nuværende organisation (målene som de enkelte organisatoriske enheder skal nå, f.eks. beskrevet i OLAer)
  • Hvorledes den nuværende organisation lever op til målene
  • Nye krav til organisationen (f.eks. ændringsønsker til OLAer, nye services der skal levers og sparekrav)

Output

Resultatet af denne proces er, ved behov, en ny organisation.

Procedurer og Aktiviteter

Aktiviteterne til at undersøge om en organisations ændring skal foretages og gennemføre den ved behov er som følger.

Proceduren: Organisation

Aktiviteterne til at undersøge om en organisations ændring skal foretages og gennemføre den ved behov er som følger.

Analyse af ændringsønske

Analyse af faktorer der kan begrunde en organisations ændring. Dette kan f.eks. være: Klager, services der ikke bliver leveret i den lovede kvalitet, ønske om besparelser, nye services, væsentlige ændringer til eksisterende services og nedlæggelse af services.

Analyse af den nuværende situation

Svare på spørgsmålet: Hvordan performer den nuværende orgsnisation?

Beslut den fremtidige tilstand

Hvad skal resultatet af organisationsændringen være?
Med udgangspunkt i strategien samt de ændrede krav til organisationen besluttes kravene til den nye organisation

Implementer den nye organisation

Evt. top down eller buttom up
Beslut den nye organisation, herunder:

  • Hvilke grupper/afdelinger skal der være med hvilke medarbejdere
  • Hvilket niveau skal organisationen nå til, f.eks. 1) Netværksorganisation med uformeldt samarbejde, 2) Hirakisk med formeld kommunikation, 3) Uddelegerende til nederste lederniveauer og proces ejere, 4) Koordination hvor der koordineres omkring de enkelte service eller 5) Collaboration (Samarbejde) med en fuld matriks organisation

Form den nye oragsnisation.
Uddan, udnævn, hyr, fyr osv.
Husk kommunikation, kommunikation og atter kommunikation

Kontrol at målene blev nået

Foretag målinger der viser om den nye organisation når målene

Foretag mindre tilrettelser

Hvis målingerne viser at forbedringer kan foretages da foretag disse

Information

Intern information er:

  • Den nuværende organisations opbygning
  • Politikker for organisations opbygning. F.eks.

Evaluering

Her følger en række overordnede udsagn.
Prøv at tage stilling til om de passer med jeres it organisation. Dette kan f.eks. gøres ved for hvert udsagn at være: "Fuldstændig enig", "Næsten enig", "Lidt enig" og "Uenig".

Ønsker du at få præsenteret alle udsagnene, ikke kun de overordnede, i et skema med mulighed for maturity beregning skal du foretage login

Links