Zobbe Consult
       

5

       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Leder > Strategi Login

Strategy generation

Introduktion

Strategi genererings processen proces er kun beskrevet overordnet!
Hvad berettiger en it afdeling? At den leverer nogle bedre og/eller billigere it services end andre leverandører.
It afdelingen har dermed en berettigelse hvis den har nogle kunder der modtager nogle services.
Strategi processen skal lægge de overordnede retningslinjer for it afdelingen dette vil primært sige:
1. Hvem er kunden/kunderne?
2. Hvilke it-services skal leveres og hvordan skal de leveres?
Ad 2.: Der skal være en strategi for hvordan services skal leveres, dette kræver blandt andet strategi for:
a) Medarbejdere og organisation,
b) Processer og procesforbedringer,
c) Teknologi og arkitektur,
d) Partnere og outsourcing,
e) den til ovenstående hørende økonomi.

Input

En række overordnede informationer bruges til at lave strategien, f.eks.:

Output

Output er primært en række handlinger der igangsætter ting ud fra:

  • Organisationsstrategi
  • Processtrategi
  • Servicestrategi
  • Outsourcingstrategi (herunder partnere)
  • Teknologistrategi
  • Overordnede økonomiske retningslinjer

(Strategierne er dokumenter som bliver kommunikeret til de relevante personer)

Procedurer og Aktiviteter

Strategiprocessen er cyklisk. Processen følger den generelle PDCA cirkel.
Følgende aktiviteter er en del af strategi processen:

Proceduren: Strategy generation

Strategiprocessen er cyklisk. Processen følger den generelle PDCA cirkel.
Følgende aktiviteter er en del af strategi processen:

Juster og start forfra

Juster der hvor den tilsigtede effekt ikke blev nået.
Planlæg hvornår der er behov for en ny strategi (hvornår der skal startes forfra).
Forbered at starte forfra.

Kontroller at det bestilte leveres

Kontroller, evt. via målinger, at den opstillede strategi bliver gennemført samt at strategien har den tilsigtede effekt.

Bestil i organisationen

Det at bestille strategien gennemført i organisationen sker i praksis på to måder:
1. Igennem ledelses lagene i organisationen
2. Ved at oprette ændringsønsker (RFCer) som Change management processen styrer gennemførelsen af
Hvis en moden Change Management proces haves bør de fleste ændringer kunne styres af denne proces, undtagelsen kan være organisations ændringer.

Definer hvad der skal til at levere services

Definer strategi, politik og mål for:
a) Organisation,
b) Processer og roller,
c) Teknologi,
d) Partnere og outsourcing,
og sæt økonomi på.
Da strategien på de enkelte områder hænger sammen kan arbejdet med udarbejdelsen ske cyklisk.

Definer services

Hvilke services skal tilbydes til kunderne?
Eksempel for en intern it afdeling:
Skal ALLE it services levers fra it afdelingen eller skal kunderne kunne købe it services direkte fra andre leverandører?
Aktiviteten skal ende i en overordnet beskrivelse af hvilke services organisationen skal levere.

Definer kunderne

Lav markedsundersøgelse.
Hvilke kunder kan være interessante?
Eksempel for en intern it afdeling:
1. Er det relevant at undersøge om der er kunder uden for firmaet? Dette vil normalt være en del af strategien at beslutte dette, en beslutning som skal træffes af fimaets ledelse.
2. Er det hele virksomheden som er KUNDEN, eller er der enkelte afdelinger som køber deres it andre steder (f.eks. af hensyn til geografi eller krav til specielle service levels.
(De tre første aktiviteter: 1) Definer kunderne, 2) Definer services og 3) Definer hvad der skal til at levere services, sker delvist samtidigt)

Information

Internt i processen vedligeholdes den overordnede strategi som definerer:
1. Hvilke kunder ses som markedet
2. Hvilke services ønskes leveret

Evaluering

Her følger en række overordnede udsagn.
Prøv at tage stilling til om de passer med jeres it organisation. Dette kan f.eks. gøres ved for hvert udsagn at være: "Fuldstændig enig", "Næsten enig", "Lidt enig" og "Uenig".

Ønsker du at få præsenteret alle udsagnene, ikke kun de overordnede, i et skema med mulighed for maturity beregning skal du foretage login

Forslag til videre læsning:

Denne web indeholder følgende sider direkte rettet imod ledere/beslutningstagere:

  1. Optimerings processen (CSI)
  2. Selvevaluering - værktøj til at foretage en selv vurdering således at planlægning af optimeringen kan ske optimalt

    Samt hvis ikke allerede læst:

Andre sider som kan være interessante: