Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation LinksForside > Ydelser Login

Oversigt over ydelser

Zobbe Consult levere primært it management konsulent ydelser.

Ydelserne kan starte med at lave en strategi for it afdelingen eller gå direkte til at støtte på et følgeområde som f.eks.

 • Udformning af organisationen
 • Løbende optimering herunder kvalitets styring
 • Brug af outsourcing (og andre underleverandører)
 • IT infrastruktur herunder it arkitektur, Capacity management, Availability mangement, .... 
 • Support (sagstyring m.m.)
 • Projektledelse (og portefølgestyring)
 • (Udviklingsmodeller)
 • I drift sætning herunder Change og Release management
 • Dokumentation

Ved siden af disse konsulent ydelser leveres kurser primært i ITIL® - for mere om ITIL® kurser se her

Alle ydelser bliver leveret ud fra egne erfaringer igennem 24 års arbejde med disse områder samt ud fra "bedst practice" rammeværk og standarder som f.eks. ITIL®, PRINCE2®, Cobit, ISO 9000 og ISO 20000.

På denne web beskriver følgende sider ydelserne lidt mere detaljerede:

 • Generelt om ydelserne - Lidt om filosofien bag leverancen af konsulent ydelser samt lidt om kompetencerne der bruges til at levere ydelserne
 • Strategi - Hjælp til at opbygge en strategi for it afdelingen
 • Optimering - Hjælp til at systematisere arbejdet omkring optimering således at det sikres at ydelserne er rettet imod kunderne/brugerne og leverancen sker med mindst muligt forbrug af ressourcer
 • Evaluering - Hjælp til at foretage en vurdering af it afdelingen, hvor er afdelingens stærke/svage sider
 • Organisation - Hjælp til at organisere it afdelingen optimalt
 • Outsourcing - Hjælp til at lave outsourcing strategi, lave udbudsmateriale/kravspecifikation og valg af outsourcing leverandør
 • Arkitektur - Hjælp til at systematisere it arkitektur arbejdet således at simplicitet og genbrug kommer i højsædet
 • IT infrastruktur, Drifts og support processer - Implementering af processer herunder understøttende værktøjer