Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Der er foretaget en analyse af forretningens forventede forbrug af de enkelte services som it afdelingen leverer (som minimum på alle "store" eller "vigtige" services)
Uddybning:
Analysen er foretaget på baggrund af en brugernes arbejde (forretnings processen)

Inspireret af: ITIL V3  Service Strategi, 5.5 Demand Management
Niveau: Overordnet
Proces: Demand Management
Type: Output
Rammeværk:
 ITIL: Ja
 ISO20000: Nej
 DS484: Nej
 PRINCE2: Nej