Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Udgifter regnskabsførers således at de henføres til services (så man kan se hvad det koster at levere hver service)
Uddybning:
Udgifter enten:
  • konteres i den normale regnskabssystem
  • regskabsføres i et separat system
således at udgifterne til at levere de enkelte services beregnes.

Inspireret af: ITIL V3  Service Strategi, 5.1.2.7 Accounting
Niveau: Overordnet
Proces: Financial Management
Type: Procesaktiviteter
Rammeværk:
 ITIL: Ja
 ISO20000: Nej
 DS484: Nej
 PRINCE2: Nej