Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Det er muligt for en bemyndiget hos kunden at bestille adgang for en bruger via en Service Request. Den bemyndigede er informeret om hvordan han/hun skal gøre det samt hvilke tidsfrister der er for tildeling af rettigheder.
Uddybning:
Den bemyndigede er typisk en afdelingsleder.
Service Requesten skal kunne afleveres til Service Desk (eller elektronisk til en Web portal)

Inspireret af: ITIL V3  Service Operation, 4.5 Access Management
Niveau: Overordnet
Proces: Access Management
Type: Procesaktiviteter
Rammeværk:
 ITIL: Ja
 ISO20000: Nej
 DS484: Nej
 PRINCE2: Nej