Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Ressourceforbruget overvåges og der foretages fremskrivning af det forventede kapacitetsbehov
Uddybning:
Husk dette inkluderer også en forretningsmæssig forventninger

Inspireret af: DS 484   10.3 Styring af driftsmiljøet
Niveau: Overordnet
Proces: Capacity Management
Type: Procesaktiviteter
Rammeværk:
 ITIL: Nej
 ISO20000: Nej
 DS484: Ja
 PRINCE2: Nej