Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Der er en kapacitetsplan (Capacity plan), der dækker den langsigtede planlægning af kapacitetstilpasning. Planen indeholder som minimum:
  • Introduktion
  • Summary
  • Historik og forudsigelser omkring: a) forretningens brug af it ydelser, b) kapacitets forbrug på de enkelte services (systemer) og c) kapaciteten på de enkelte (nøgle) komponenter i infrastrukturen
  • Anbefalinger for brug af komponenter i og rettelser til infrastrukturen

Uddybning:
Planen skal være up-to-date, hvilket normalt vil sige at den skal være opdateret inden for de sidste 3 måneder.

Inspireret af: ITIL V3  Service Design, 4.3 Capacity Management 6.5 Capacity management
Niveau: Overordnet
Proces: Capacity Management
Type: Output
Rammeværk:
 ITIL: Ja
 ISO20000: Ja
 DS484: Nej
 PRINCE2: Nej