Zobbe Consult
       
       
      Keep IT simple & smart
       
Skip Navigation Links
Forside
ITIL og StandarderExpand ITIL og Standarder
LederExpand Leder
KursisterExpand Kursister
ProcesejereExpand Procesejere
YdelserExpand Ydelser
DiverseExpand Diverse
Skip Navigation Links Login

Udsagn:
Der er en godkendt Configuration Management Plan som blandt andet indeholder:
  • Formål (med Configuration management)
  • CMDB scope
  • Processer og procedurer
  • Mål og rapporter
  • Roller
  • CI navngivnings standard og CI type oversigt
  • Grænseflader til andre (ikke mindst Change management)
  • Verifikation og auditering af CMDBens indhold
  • System understøttelse (CMS og CMDB)
(For alle punkters vedkommende SKAL nuværende status være angivet samt tidsplan for ændringer i fremtiden)

Inspireret af:  
Niveau: Overordnet
Proces: Configuration Management (and Service asset)
Type: Output
Rammeværk:
 ITIL: Ja
 ISO20000: Nej
 DS484: Nej
 PRINCE2: Nej